Συμμετοχή στην πλατφόρμα της Genervest

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θέτοντας πάντοτε ως πρωτεύον στόχο έναν κόσμο όπου η κλιματική κρίση αποτελεί παρελθόν, συνεχίζει την δράση της μέσω της νέας συνεργασίας με την Genervest, οραματίζοντας μια υψηλή κοινωνική απόδοση και επενδύοντας σε έργα καθαρής ενέργειας. Η Genervest , με την υποστήριξη της Greenpeace, παίζει καταλυτικό ρόλο στην γρήγορη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και δίνει στους ανθρώπους τον έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται οι καταθέσεις τους. Μέσω της καινούργιας της πλατφόρμας , members.genervest.org, στοχεύει στην επικοινωνία ατόμων που διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία και δημιουργικότητα σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με άτομα που έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια των πρώτων και μοιράζονται κοινές αξίες. Η ενθάρρυνση, η αλληλεξάρτηση, η διαφάνεια και η αισιοδοξία αποτελούν τις κύριες αξίες μέσω των οποίων υλοποιεί το όραμα της. Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζεται η συνεργασία της με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με  κοινό στόχο την αλλαγή της πορείας του κόσμου, πιστεύοντας ότι η επιτυχία στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία ανθρώπων που διαθέτουν ξεχωριστές ικανότητες και στόχους.

αλλα νεα της εταιριασ

northwestco

Τέθηκε σε λειτουργία το έργο ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ1

Στις 8 Μαρτίου τέθηκε σε λειτουργία το τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο της εταιρίας μας. Πρόκειται για ένα από τα πολλά έργα που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια Κοζάνης,

enia

Έργο ΑΒΙΟΥ

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Αβιού βρίσκεται στην περιφέρεια Εύβοιας και λειτουργεί από τις 17 Δεκεμβρίου 2020, έχοντας παράξει περισσότερες από 170 MWh μέχρι σήμερα. Παρακάτω μπορείτε

Μη κατηγοριοποιημένο

Καλώς ήρθατε στο site της ΜES Energy

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (www.mese.gr) είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας με μεγάλη εξειδίκευση και