Χρονοδιάγραμμα

Δείτε τις επόμενες μας αναπτυξιακές κινήσεις και ενημερωθείτε για την πορεία υλοποίησης των έργων

2023
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 1156 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ Ή ΑΓ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΡΑΧΗ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ή ΛΟΥΖΑ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΠΟΡΟΣ Ή ΛΙΛΗ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου Α.Τ. 1361, Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΧΩΜΑ 1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦB1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΆΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΘΑΛΕΡΟ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου Α.Τ. 17 Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου Α.Τ. 715, Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΩΝ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΛΑΧΘΙ 1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ10

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ12

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ9

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΦΒ2

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΡΟΔΙΤΗΣ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση έργου ΑΛΜΥΡΕΣ-ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ

  Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και το έργο βρίσκεται πλέον σε λειτουργία
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ13

  Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και το έργο βρίσκεται πλέον σε λειτουργία
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΧΩΜΑ 3

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΧΩΜΑ 2

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΧΩΜΑ 1

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΡΟΣ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΓΚΑΘΙΑΣ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΛΑΧΘΙ 2

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΛΑΧΘΙ 1

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ Ή ΑΓ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ή ΛΟΥΖΑ

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου Α.Τ. 715, Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΩΝ

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΡΟΣ Ή ΛΙΛΗ

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής Α.Τ. 17 Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΝΑ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ Φ13

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ12

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΦΒ2

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΘΑΛΕΡΟ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευή του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΡΟΔΙΤΗΣ

  Αναμένεται η αποπεράτωση εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής Έργου ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ9

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 894 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου Α.Τ. 1361 Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 1156 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

  Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦB1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ10

  Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

  12/05/2022Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.
 • Δοκιμαστική λειτουργία έργου ΜΑΡΑΒΕΝΤΖΑ 1

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρείας
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΑΡΑΒΕΝΤΖΑ 1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Χρηματοδότηση Έργου ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου από την τράπεζα Procredit ύψους 80% του προϋπολογισμού του. Αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης και η εκταμίευση του 80% του προϋπολογισμού του έργου.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΜΟΥΖΙΚΑ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΙΑ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Ηλέκτριση έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΣΚΑΛΑ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΫΦΑΝΤΗΣ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΟΥΖΙΚΑ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική λειτουργία Έργου ΓΕΝΕΚΑΡΙ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΙΑ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΣΚΑΛΑ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Χρηματοδότηση Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

  Αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου από την τράπεζα Procredit ύψους 80% του προϋπολογισμού του. Αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης και η εκταμίευση του 80% του προϋπολογισμού του έργου.
 • Δοκιμαστική λειτουργία Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση έργου ΑΫΦΑΝΤΗΣ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ4

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική λειτουργία έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ3

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ4

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΓΕΝΕΚΑΡΙ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

  Αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης από τον εργολάβο ΔΕΔΔΗΕ και δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ3

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ6

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ2

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ7

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ8

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ5

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΜΑΛΤΑ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ6

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ2

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ5

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

  Δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης από εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΚΑΡΑΞΙΝΙ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ1

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία έργου ΧΟΥΜΠΙΕΖΑ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΒΙΟΥ

  Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.
 • Ηλέκτριση Έργου ΧΟΥΜΠΙΕΖΑ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
 • Ηλέκτριση Έργου ΑΒΙΟΥ

  Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
27/09/202304/09/202308/08/202308/08/202302/08/202327/07/202321/07/202312/07/202306/07/202321/06/202330/05/202325/05/202325/05/202318/05/202317/05/202330/03/202330/03/202330/03/202330/03/202310/03/202310/03/202303/03/202301/03/202301/03/202301/03/202301/03/202328/02/202328/02/202327/02/202327/02/202321/02/202313/02/202313/02/202309/02/202331/01/202328/01/202303/01/202330/12/202228/12/202228/12/202227/12/202223/12/202221/12/202217/12/202214/12/202212/12/202210/12/202207/12/202207/12/202205/12/202229/09/202229/07/202229/05/202229/05/202222/04/202231/03/202229/03/202218/03/202218/03/202205/03/202202/03/202222/02/202203/02/202231/01/202218/01/202218/01/202211/01/202211/01/202205/01/202230/12/202105/12/202105/12/202105/12/202103/12/202111/11/202105/10/202108/08/202104/08/202104/08/202104/08/202105/07/202129/06/202124/06/202124/06/202108/06/202104/06/202105/05/202129/04/202115/04/202108/03/202108/03/202120/02/202117/02/202120/12/202017/12/2020
2020
ENIA

Ηλέκτριση Έργου ΡΑΧΗ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
ENIA

Ηλέκτριση Έργου ΧΩΜΑ 1

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.