Η εταιρία

WESTCO

Η Westco Ενεργειακή Κοινότητα (Westco E.KOIN.) συστήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 με έδρα τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας, και έχει δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Έδρα εταιρίας
Δήμος Δυτικής Αχαϊας
Αριθμός Έργων σε Λειτουργία
3
Συνολικός Αριθμός Έργων
9
Περιοχή Δραστηριότητας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Συνολική ισχύς Χαρτοφυλακίου
20,4 MW
Συνολική Ισχύς σε Λειτουργία
1,5 MWh
Παραγωγή μέχρι στιγμής
2.538 MWh
Έσοδα μέχρι στιγμής
174.841 €
Συνολικά Λειτουργία Κατασκευή Έτοιμα για Κατασκευή Ανάπτυξη
Τεχνολογία Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW
Φωτοβολταϊκά 4 2,48 3 1,5 1 0,98 0 0 0 0
Ανεμογεννήτριες 5 17,9 0 0 0 0 0 0 5 17,9

Γράφημα EBITDA

Γράφημα EBIT

Γράφημα Markup

Γράφημα εσόδων ανα μήνα

νεα της εταιριασ

westco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΣΚΑΛΑ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΣΚΑΛΑ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για το

westco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για

westco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Πρόκειται για το πρώτο