10 Απριλίου, 2021 - Κατασκευή Έργου ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται έναρξη εργασιών για το έργο. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου θα διαρκέσουν 2 μήνες.