30 Απριλίου, 2021 - Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ6

Δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης από εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ.