30 Μαΐου, 2021 - Χρηματοδότηση Έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου από την τράπεζα Procredit ύψους 80% του προϋπολογισμού του. Αναμένεται η υπογραφή της δανειακής σύμβασης και η εκταμίευση του 80% του προϋπολογισμού του έργου.