ΣΚΑΛΑ

Εταιρία

WESTCO

Τοποθεσία

Δήμος Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας

Τεχνολογία

Φωτοβολταϊκά

Ισχύς

499,79 kW

Ημερομηνία σύνδεσης

18/01/2022

Κατάσταση

Λειτουργία

Τοποθεσία

Στοιχεία παραγωγής

Τιμή Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (FIP)

68,9 €/MWh

Λήξη Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας

18/01/2042

Προβλεπόμενη Ετήσια Παραγωγή

833,7 MWh

Προβλεπόμενο Ετήσιο Έσοδο

57.417 €

Παραγωγή Ενέργειας (μέχρι στιγμής)

841 MWh

Ετήσιο Έσοδο (μέχρι στιγμής)

57.945 €
Γράφημα Παραγωγής ανά μήνα
Γράφημα Κερδών ανά μήνα

Τεχνικές Πληροφορίες Έργου

Φωτοβολταϊκά Πλάισια

1234x JINKO SOLAR – JKM405M-72H-V

Μετατροπείς (Inverters)

1x ΗUAWEI – SUN2000-105KTL-H1 / 2x ΗUAWEI – SUN2000-185KTL-H1

Βάσεις Στήριξης

Metaloumin σταθερές

Υποσταθμός ΜΤ

ΙLVIEF XT/MT 0,8 kV/20 kV
Σχετικά έγγραφα

Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων

Παραγωγή θα ανεβαίνει csv αρχείο κάθε μήνα με ID και 2 τιμές MWh & € του εκάστοτε μήνα

Σχετικα νEα

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

Την Τρίτη, 30 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Την Πέμπτη, 18 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 499,79 kW, βρίσκεται στον Δήμο Καμένων