Α.Τ. 1361, Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

Εταιρία

NORTHWESTCO

Τοποθεσία

Δήμος Σερβιών-Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης

Τεχνολογία

Φωτοβολταϊκά

Ισχύς

499,79 kW

Ημερομηνία σύνδεσης

27/07/2023

Κατάσταση

Λειτουργία

Τοποθεσία

Στοιχεία παραγωγής

Τιμή Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (FIP)

Λήξη Σύμβασης Πώλησης Ενέργειας

Προβλεπόμενη Ετήσια Παραγωγή

Προβλεπόμενο Ετήσιο Έσοδο

Παραγωγή Ενέργειας (μέχρι στιγμής)

Ετήσιο Έσοδο (μέχρι στιγμής)

Γράφημα Παραγωγής ανά μήνα
Γράφημα Κερδών ανά μήνα

Τεχνικές Πληροφορίες Έργου

Σχετικά έγγραφα

Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων

Παραγωγή θα ανεβαίνει csv αρχείο κάθε μήνα με ID και 2 τιμές MWh & € του εκάστοτε μήνα

Σχετικα νEα

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

Την Τρίτη, 30 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Την Πέμπτη, 18 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 499,79 kW, βρίσκεται στον Δήμο Καμένων