Η εταιρία

NORTHWESTCO

Η Northwestco Ενεργειακή Κοινότητα (Northwestco E.KOIN.) συστήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 με έδρα τον Δήμο Σερβίων Κοζάνης, και έχει δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έδρα εταιρίας
Δήμος Σερβίων Κοζάνης
Αριθμός Έργων σε Λειτουργία
18
Συνολικός Αριθμός Έργων
36
Περιοχή Δραστηριότητας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Συνολική ισχύς Χαρτοφυλακίου
30,1 MW
Συνολική Ισχύς σε Λειτουργία
9,3 MW
Παραγωγή μέχρι στιγμής
6.846 MWh
Έσοδα μέχρι στιγμής
493.121 €
Συνολικά Λειτουργία Κατασκευή Έτοιμα για Κατασκευή Ανάπτυξη
Τεχνολογία Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW
Φωτοβολταϊκά 35 24,09 18 9,29 4 3,4 5 4,5 8 6,9
Ανεμογεννήτριες 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6

Γράφημα EBITDA

Γράφημα EBIT

Γράφημα Markup

Γράφημα εσόδων ανα μήνα

νεα της εταιριασ

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

Την Τρίτη, 30 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΡΟΔΙΤΗΣ

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΡΟΔΙΤΗΣ, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα