Νέα

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

Την Τρίτη, 30 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Σερβίων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα NORTHWESTCO E.KOIN. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται πολλαπλά έργα της εταιρίας, δέκα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε κατάσταση λειτουργίας.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου Α.Τ. 715, Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΟΝ

Την Πέμπτη, 25 Μαιου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου Α.Τ. 715, Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΟΝ. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 1000 kW, βρίσκεται στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ Ε.ΚΟΙΝ. Αποτελεί το 16ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την διάρκεια των δύο επόμενων μηνών, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Την Πέμπτη, 18 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 499,79 kW, βρίσκεται στον Δήμο Καμένων Βούρλων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ Ε.ΚΟΙΝ. Αποτελεί το 15ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την διάρκεια των δύο επόμενων μηνών, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση έργου ΒΛΑΧΘΙ 1

Την Τετάρτη, 17 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΛΑΧΘΙ 1. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 594 kW, βρίσκεται στον Δήμο Μαρκόπουλου της περιφερειακής ενότητας Αττικής και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ Ε.ΚΟΙΝ. Αποτελεί το 14ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την διάρκεια των δύο επόμενων μηνών, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του.

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11

Την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Σερβίων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα NORTHWESTCO E.KOIN. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται πολλαπλά έργα της εταιρίας, εννέα εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε κατάσταση λειτουργίας.

northwestco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΡΟΔΙΤΗΣ

Την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΡΟΔΙΤΗΣ, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Σερβίων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα NORTHWESTCO E.KOIN. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται πολλαπλά έργα της εταιρίας, οκτώ εκ των οποίων βρίσκονται ήδη σε κατάσταση λειτουργίας.

enia

Επιτυχής ηλέκτριση έργου ΜΑΡΑΒΕΝΤΖΑ 1

Την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΜΑΡΑΒΕΝΤΖΑ 1. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 999,58 kW, βρίσκεται στον Δήμο Αιδηψού-Ιστιαίας της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ Ε.ΚΟΙΝ. Αποτελεί το 13ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την διάρκεια των δύο επόμενων μηνών, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Το έργο διαθέτει ισχύ 498,15 kW, βρίσκεται στον Δήμο Τρίπολης της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ E.KOIN. Πρόκειται για το 12ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΜΟΥΖΙΚΑ

Την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΜΟΥΖΙΚΑ. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία. Το έργο διαθέτει ισχύ 499,79 kW, βρίσκεται στον Δήμο Καμένων Βούρλων της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ E.KOIN. Πρόκειται για το 11ο έργο της εταιρίας ΕΝΙΑ E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΙΑ

Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΙΑ. Το έργο διαθέτει ισχύ 399,75 kW, βρίσκεται στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας και ανήκει στην ενεργειακή κοινότητα ΕΝΙΑ E.KOIN. Πρόκειται για το 10ο έργο της κοινότητας που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τους επόμενους δύο μήνες, στο έργο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία.

westco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΣΚΑΛΑ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΣΚΑΛΑ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για το 3ο έργο της εταιρίας WESTCO E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έπειτα από τα έργα ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ και ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ. Κατά τους επόμενους μήνες, στο έργο ΣΚΑΛΑ, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία.

westco

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για το δεύτερο έργο της εταιρίας WESTCO E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ αναμένεται η ηλέκτριση ενός επιπλέον φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας σύντομα. Κατά τους επόμενους μήνες, στο έργο ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι και μετρήσεις, με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή του λειτουργία.