ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 894 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου