ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής Έργου ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής