ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΛΑΧΘΙ 1

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.