ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ11

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.