ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ10

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.