ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΡΟΔΙΤΗΣ

Αναμένεται η αποπεράτωση εργασιών κατασκευής του έργου