ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦB1

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.