ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ή ΛΟΥΖΑ

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.