ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΡΟΣ

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου