ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΠΟΡΟΣ Ή ΛΙΛΗ

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.