ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.