ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ12

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.