ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΜΕΣΙΑΝΗ Φ13

Αναμένεται η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου