ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ Ή ΑΓ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου