ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου Α.Τ. 715, Τ.Κ. ΚΡΙΕΖΩΝ

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του έργου