ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής έργου Α.Τ. 1361 Δ.Δ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.