ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση έργου ΑΛΜΥΡΕΣ-ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και το έργο βρίσκεται πλέον σε λειτουργία