ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση κατασκευής Α.Τ. 17 Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ

Είναι προγραμματισμένη η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου.