ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΜΕΣΙΑΝΗ ΦΒ11

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.