ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΑΡ. ΑΓΡΟΤ. 1156 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.