ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

Δρομολογείται η σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης από εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ.