ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση έργου ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.