ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ηλέκτριση Έργου Α.Τ. 17 Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ

Επιτυχής ηλέκτριση και σύνδεση του έργου με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ.