ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική λειτουργία Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.