ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ5

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.