ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ4

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.