ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική λειτουργία έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ3

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.