ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία έργου ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ ΦΒ2

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.