ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΣΚΑΛΑ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.