ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΜΟΥΖΙΚΑ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.