ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική λειτουργία έργου ΜΑΡΑΒΕΝΤΖΑ 1

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρείας