ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική λειτουργία Έργου ΓΕΝΕΚΑΡΙ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν δοκιμών και μετρήσεων της εταιρείας.