ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δοκιμαστική Λειτουργία Έργου ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Ολοκληρώνεται η δοκιμαστική λειτουργία του έργου κατόπιν ελέγχων και μετρήσεων της εταιρίας.