Η εταιρία

ENIA

Η Energy Investments Assets Ενεργειακή Κοινότητα (ENIA E.KOIN.) συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, και έχει δραστηριότητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Έδρα εταιρίας
Δήμος Αθηναίων
Αριθμός Έργων σε Λειτουργία
22
Συνολικός Αριθμός Έργων
44
Περιοχή Δραστηριότητας
Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου
Συνολική Ισχύς Χαρτοφυλακίου
43,5 ΜW
Συνολική Ισχύς σε Λειτουργία
13,9 MWh
Παραγωγή μέχρι στιγμής
15.702 ΜWh
Έσοδα μέχρι στιγμής
1.134.873 €
Συνολικά Λειτουργία Κατασκευή Έτοιμα για Κατασκευή Ανάπτυξη
Τεχνολογία Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW Αριθμός Έργων Συνολική Ισχύς MW
Φωτοβολταϊκά 38 22,25 22 13,88 7 3,59 6 3,5 3 1,28
Ανεμογεννήτριες 6 21,2 0 0 0 0 3 11 3 10,2

Γράφημα EBITDA

Γράφημα EBIT

Γράφημα Markup

Γράφημα εσόδων ανα μήνα

νεα της εταιριασ

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ

Την Πέμπτη, 18 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 499,79 kW, βρίσκεται στον Δήμο Καμένων

enia

Επιτυχής Ηλέκτριση έργου ΒΛΑΧΘΙ 1

Την Τετάρτη, 17 Μάϊου 2023, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΛΑΧΘΙ 1. Η ισχύς του έργου ανέρχεται στα 594 kW, βρίσκεται στον Δήμο Μαρκόπουλου