Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΣΚΑΛΑ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΣΚΑΛΑ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για το 3ο έργο της εταιρίας WESTCO E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, έπειτα από τα έργα ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ και ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ. Κατά τους επόμενους μήνες, στο έργο ΣΚΑΛΑ, που διαθέτει ισχύ […]

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Πρόκειται για το δεύτερο έργο της εταιρίας WESTCO E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ αναμένεται η ηλέκτριση ενός επιπλέον φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας σύντομα. Κατά τους επόμενους μήνες, στο έργο […]

Επιτυχής Ηλέκτριση Έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ηλέκτριση του έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ. Το έργο βρίσκεται στον Δήμο Πύργου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. Πρόκειται για το πρώτο έργο της εταιρίας WESTCO E.KOIN. που συνδέεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ αναμένεται η ηλέκτριση τριών επιπλέον φωτοβολταϊκών πάρκων της εταιρίας σύντομα. Κατά τους επόμενους μήνες, στο έργο ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ, που […]

Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων στο Έργο ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

Η διαδικασία κατασκευής του έργου ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ συνεχίζεται. Στις 4 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ στο έργο, που διαθέτει ισχύ 499,79 kW. Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν 1234 πλαίσια τύπου JINKO SOLAR – JKM405M-72H-V. Πρόκειται για ένα από τα τρία έργα της εταιρίας WESTCO E.KOIN., μαζί με τα έργα ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ και ΣΚΑΛΑ, που βρίσκονται […]

Εγκατάσταση Συστήματος Στήριξης στο έργο ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ

Η διαδικασία κατασκευής του έργου ΒΟΥΡΛΙΤΣΑ συνεχίζεται. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί η χάραξη των εγκαταστάσεων, η απορροή υδάτων, η περίφραξη του οικοπέδου καθώς και η εγκατάσταση πασσάλων των φωτοβολταϊκών πάνελ. Σήμερα, 22/4/2021, ξεκίνησε η εγκατάσταση συστήματος στήριξης, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στις παρακάτω φωτογραφίες.

Χωματουργικές Εργασίες-Εκσκαφές στο έργο ΣΚΑΛΑ

Η διαδικασία κατασκευής του έργου ΣΚΑΛΑ συνεχίζεται. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί η χάραξη των εγκαταστάσεων, η απορροή υδάτων, η περίφραξη του οικοπέδου καθώς και η εγκατάσταση πασσάλων και συστήματος στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Σήμερα, 22/4/2021, ξεκίνησαν οι υπόλοιπες χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στις παρακάτω φωτογραφίες.